Myjnie samochodowe

Dlaczego budując myjnie samochodową potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne?

Podczas procesu mycia samochodów w myjni powstają ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, m.in. węglowodory ropopochodne oraz fosfor. W pozwoleniu wodnoprawnym zostanie określona dopuszczalna ilość tych substancji dla Twojej myjni samochodowej, tak, aby ścieki z niej płynące nie wpływały negatywnie na nasze środowisko.

Co zrobić ze ściekami z myjni samochodowej?

Ścieki mogą być odprowadzane do zbiorczej kanalizacji miejskiej lub do kanalizacji będącej własnością innego zakładu. Na terenie myjni może znajdować się też zbiornik bezodpływowy, w którym ścieki są przechowywane, a następnie wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków. Ścieki z myjni samochodowej należy poddać procesom podczyszczenia z zawiesin (w osadniku) i substancji ropopochodnych (w separatorze).

Jakie jeszcze dokumenty będą Ci potrzebne?

Warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego jest posiadanie zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Z doświadczenia podpowiadamy, że warto postarać się o nią wcześniej - czas uzyskania takiej zgody może zająć nawet kilka tygodni.

Jak długo ważne jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata (zgodnie z art. 400 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). Po tym czasie należy wystąpić o nową decyzję lub o ustanowienie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawa prawna

Szczególnym korzystaniem z wód jest: “wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1”

Prawo Wodne

art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl