Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe lub roztopowe to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych (art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne).

Prawo wodne (art. 35 ust 3 pkt. 7) wyróżnia usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych:

  • wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych,
  • wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na usługi wodne konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne).

Do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych należą:

  • system kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • system kanalizacji zbiorczej poza granicami administracyjnymi miast,
  • system kanalizacji deszczowej w obrębie zakładu.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl