Legalizacja urządzenia wodnego

Co to są urządzenia wodne?

Urządzenia wodne to urządzenia i budowle, które służą do korzystania z zasobów wodnych lub ich kształtowania, np. pomosty, wyloty kanalizacyjne, drenaże rozsączające, stawy. W szczególności urządzenia wodne wymienione są w art. 16 pkt 65 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Jak zalegalizować urządzenie wodne?

Jeśli jesteś właścicielem nielegalnie wykonanego (bez pozwolenia wodnoprawnego) urządzenia wodnego, możesz wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Do wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny oraz inne wymagane dokumenty.

Jakie są konsekwencje niewystąpienia z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego?

Jeśli nie wystąpisz z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego, możesz otrzymać zakaz dalszego korzystania z niego, a także obowiązek jego likwidacji. Ponadto samowola grozi karą aresztu, ograniczeniem wolności albo grzywną. 

Ile kosztuje legalizacja urządzenia wodnego?

Jeśli Twoje urządzenie nie narusza ustaleń obowiązujących przepisów prawnych oraz nie zagraża środowisku wodnemu, otrzymasz decyzję o legalizacji urządzenia wodnego. W decyzji wpisana będzie informacja o obowiązku zapłaty opłaty legalizacyjnej. Stawka opłaty każdego roku podlega zmianie. Od 1 stycznia 2024 r. opłata legalizacyjna wynosi jednostkowo 5720,17 zł. Co więcej, jeżeli posiadasz więcej urządzeń wodnych do zalegalizowania, ta opłata będzie dotyczyła każdego urządzenia z osobna. 

Czy organ może odmówić legalizacji urządzenia wodnego?

Tak. Jeśli nie spełniasz warunków legalizacji urządzenia wodnego, jednostka Wód Polskich wyda decyzję o likwidacji urządzenia wodnego.  Dodatkowo poda termin likwidacji oraz ustali warunki jej wykonania. W przypadku, gdy likwidacja urządzenia jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznych, jednostka Wód Polskich może wydać decyzję, która nakaże Ci wykonać urządzenie zapobiegające szkodom.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra