Operaty
wodnoprawne

Pomagamy uzyskać pozwolenie wodnoprawne – wykonujemy operaty
i zgłoszenia wodnoprawne oraz zapewniamy pełne wsparcie podczas postępowania administracyjnego.

Operat
wodnoprawny
dla Twojej inwestycji

Z nami uzyskasz zgodę wodnoprawną!

Opracowujemy niezbędną dokumentację zawierającą operat wodnoprawny, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz opis niezawierający określeń specjalistycznych. 

Gwarantujemy, że postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem zgody wodnoprawnej.

Jaki operat wodnoprawny możemy dla Ciebie zrobić?

Myjnie samochodowe

Odprowadzenie ścieków z myjni samochodowej.

Budowa studni głębinowej

Procedura przy budowie studni.

Wody opadowe

Ujście dla wód opadowych i roztopowych.

Legalizacja urządzeń wodnych

Dlaczego warto zadbać o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.

Obszary
szczególnego
zagrożenia powodzią

Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych

Wymogi przy odprowadzaniu ścieków z zakładu.

Nawadnianie pól

Właściwe nawadnianie gruntów i upraw rolnych.

Przejście pod wodami

Przewiert bądź przecisk pod wodami powierzchniowymi.

Stacje uzdatniania wody

Pobór wód podziemnych wraz z odprowadzaniem wód popłucznych.

Komunalne oczyszczanie ścieków

Odprowadzanie ścieków pochodzących z oczyszczalni.

Odnowienie pozwolenia wodnoprawnego

Wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Inne

Sprawdź, jak jeszcze możemy pomóc Twojej inwestycji.

1450+

Wykonanych operatów

720+

Zadowolonych klientów

20+

Lat doświadczenia

100%

Pozytywnych opinii

Dlaczego to my opracujemy Twój operat wodnoprawny?

1. Solidna dokumentacja

Dobrze wykonana dokumentacja to aż 90% sukcesu w uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dlatego solidnie zbieramy informacje, które posłużą do jej opracowania, a także wykonujemy wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Dokładna analiza

Twoje potrzeby skonfrontujemy z obowiązującymi wymogami prawa, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją lokalizacyjną, dzięki temu zyskasz pewność, że organ prowadzący postępowanie administracyjne nie odrzuci Twojego wniosku.

3. Dbałość o całokształt

Do każdego zlecenia podchodzimy kompleksowo – wraz z operatem otrzymasz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

4. Szczegółowe wytyczne

Cenimy Twój czas i pomożemy Ci go zaoszczędzić – dostaniesz szczegółowe wytyczne, które ułatwią skompletowanie załączników oraz instrukcję dalszego postępowania, dzięki temu Twoja praca przebiegnie sprawniej, a wniosek który złożysz będzie kompletny.

5. Wsparcie przez cały czas

Będziemy z Tobą przez cały czas trwania procedury administracyjnej, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, w każdej chwili możesz się z nami kontaktować, a my z chęcią posłużymy wsparciem i pomocą.

Przygotujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Operaty wodnoprawne - ważne informacje:

Jako autorzy operatów wodnoprawnych z 20-letnim doświadczeniem możemy zagwarantować Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Przygotujemy dla Ciebie operat wodnoprawny wykonany w pełnym zakresie wymagań ustawy Prawo Wodne, a także opracujemy kompletny wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawne. Z chęcią zapewnimy Ci także nasze pełnomocnictwo przez cały czas trwania procedury administracyjnej.

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne – zezwolenie udzielane w drodze decyzji przez organ administracji państwowej Wody Polskie dla inwestycji, które mogą ingerować w gospodarowanie wodami w Polsce.

Operat wodnoprawny składa się z części opisowej i graficznej. Opracowując go, uwzględniamy szczegółowy opis inwestycji w kontekście wpływu na jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz tworzymy rysunki przedstawiające dokładną lokalizację i wszelkie niezbędne dane. Nie musisz się martwić poszczególnymi punktami operatu wodnoprawnego – doprecyzujemy całość za Ciebie.

Do każdego operatu wodnoprawnego przygotowujemy wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym. Niezbędnymi załącznikami są również wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do operatu wodnoprawnego dołącza się także wykaz z uproszczonej ewidencji gruntów i potwierdzenie dokonanej opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W niektórych sytuacjach wraz z operatem wodnoprawnym konieczne będzie również dołączenie innych dokumentów, właściwych dla danej inwestycji.

Po otrzymaniu zlecenia na operat wodnoprawny wyślemy Ci listę pytań i wykaz dokumentów, które są dla nas kluczowe do jego wykonania. Ich zakres będzie wynikał ze specyfiki Twojej inwestycji. Wśród materiałów może się znaleźć na przykład: decyzja środowiskowa, aktualne badania jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych czy projekt planowanego przejścia pod ciekiem. Wszystko zależy od tego, na co planujesz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W niektórych sytuacjach lista materiałów może nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji operatu wodnoprawnego. Jeśli będzie tak w Twoim przypadku, poinformujemy Cię o tym na bieżąco!

Koszt operatu wodnoprawnego jest zależny od potrzeb danej inwestycji, dlatego szczegółową ofertę przedstawiamy dopiero po zapoznaniu się ze specyfiką danego zlecenia. Zachęcamy do kontaktu – z chęcią obliczymy, jaka będzie cena wykonania operatu wodnoprawnego dla Twojej działalności!

Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przygotowujemy w przeciągu miesiąca od daty zlecenia oraz otrzymania kompletu materiałów niezbędnych do realizacji operatu wodnoprawnego.

Czas ten zależny jest od Zarządu Zlewni Wód Polskich. Zazwyczaj uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi około 3-4 miesięcy.

Złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej związane jest z uiszczeniem na konto RZGW Wody Polskie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Stawka opłaty za wydanie jednego pozwolenia wodnoprawnego w 2024 roku wynosi 286 zł. Warto pamiętać, że są pewne inwestycje, dla których należy uzyskać kilka pozwoleń wodnoprawnych – wówczas niezbędne jest opłacenie każdego pozwolenia wodnoprawnego oddzielnie. Istotne jest to na przykład w sytuacji, kiedy planujemy wybudować studnię głębinową, a następnie pobierać z niej wodę. Jeśli dotyczy to Twojej inwestycji, z przyjemnością wykonamy dla Ciebie jeden operat wodnoprawny, w którym zawrzemy wszystkie informacje, niezbędne dla uzyskania odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych.

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra