Pozwolenie wodnoprawne na przejście pod wodami powierzchniowymi

O co powinno się zadbać przed wykonaniem przewiertu pod wodami?

Już na etapie projektowania warto jest wystąpić do Zarządu Zlewni Wód Polskich o warunki techniczne przejścia, aby dowiedzieć się, na jakiej głębokości powinien być wykonany przewiert bądź przecisk. Dobrze jest zawczasu uzgodnić też kilometraż przejścia – ta informacja może być konieczna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Do wykonania operatu wodnoprawnego potrzebny jest profil przejścia z uwzględnieniem rzędnych rzeki, skarpy i dokładnych odległości pomiędzy poszczególnymi elementami przejścia, a także rysunek projektu zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjnej z zaznaczoną lokalizacją przejścia. 

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Przejście pod wodami powierzchniowymi często znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Warto sprawdzić, czy nie dotyczy to również Twojej inwestycji – wówczas potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne nie tylko na budowę urządzeń wodnych, ale również na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

O czym pamiętać po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego?

Jeśli planujesz przejście pod wodami powierzchniowymi, powinieneś przed realizacją inwestycji podpisać umowę na użytkowanie gruntów pokrytych wodami z właścicielem działki. Dodatkowo – w świetle Prawa Wodnego przejście pod wodami jest traktowane jako urządzenie wodne. Oznacza to, że już po zakończonych robotach budowlanych, należy zgłosić inwestycję do Wód Polskich w celu wpisania jej do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Powinno się to zrobić w terminie 60 dni od momentu rozpoczęcia użytkowania przejścia. 

Przejście pod rowem - czy potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne?

Przejście pod rowem melioracyjnym nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ według ustawy Prawo Wodne wody w rowie nie są zaliczane do wód powierzchniowych. 

Czy można wykonać przejście pod wałem przeciwpowodziowym?

Nie ma zgody na wykonywanie urządzeń na wałach przeciwpowodziowych lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału oraz na prowadzenie robót ingerujących w ich konstrukcję. Zabronione jest także kopanie dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Jeśli jednak dla Twojej inwestycji konieczne jest przejście pod wałem przeciwpowodziowym, możesz napisać wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o decyzję zwalniającą z tego zakazu. Taką zgodę musisz uzyskać zanim zaczniesz się starać o pozwolenie wodnoprawne. 

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra