Pozwolenie na studnię

Studnia głębinowa zapewnia niezależność w dostępie do wody, oszczędności finansowe, korzyści ekologiczne i wygodę. Planując taki pobór wód warto pamiętać, że zarówno przy inwestycji na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, jak i przedsiębiorstwa, w pewnych okolicznościach wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego oraz innych dokumentów. Poniżej podpowiadamy, które z nich będą Ci niezbędne.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać pozwolenie na studnię?

Budowa studni głębinowej regulowana jest przez ustawy: Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne. W zależności od wielkości poboru i lokalizacji studni może podlegać pod ustawy: Prawo ochrony środowiska oraz Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami prawa w zależności od głębokości studni,  ilości pobieranej z niej wody, lokalizacji, a także jej przeznaczenia może być wymagane uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej lub nawet pozwolenia na budowę.

Pozwolenie wodnoprawne na studnię głębinową - budowa urządzenia wodnego

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, jeśli budujesz studnię na szczególne korzystanie z wód, w tym na potrzeby działalności gospodarczej. Jeżeli budujesz studnię na zwykłe korzystanie z wód – na własnej działce i na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego, wówczas potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne jedynie w sytuacji, gdy studnia będzie miała więcej niż 30 m głębokości lub gdy pobór wód z niej będzie przekraczał 5m3 na dobę.

Dokumentacja hydrogeologiczna

Jest wymagana, jeśli budujesz studnię o głębokości większej niż 30 m oraz gdy średni roczny pobór z tej studni wynosi ponad 5 m3/d. Nie ma znaczenia, czy pobór ze studni głębinowej będzie realizowany na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, czy na potrzeby działalności gospodarczej. Jedynym kryterium, określającym konieczność przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej w procesie uzyskania pozwolenia na studnię, jest głębokość studni i wielkość poboru.

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa jest wymagana, jeżeli pobór wody z Twojej studni będzie nie mniejszy niż 10 m3 na godzinę. Niezbędna będzie również w sytuacji, gdy pobór wody będzie nie mniejszy niż 1 m3 na godzinę, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Pozwolenie na budowę studni

Wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszeniaUwaga: jeżeli na etapie decyzji środowiskowej organ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (wykonania raportu) wówczas należy uzyskać pozwolenie na budowę (jak również decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

A kiedy nie potrzebujesz dokumentów?

Dla studni o głębokości do 30 m na potrzeby poboru do 5 m3 na dobę (pobór średnioroczny) oraz dla zwykłego korzystania z wód (gospodarstwo domowe lub rolne na własnym gruncie) nie wykonuje się:
  • projektu prac geologicznych,
  • dokumentacji hydrologicznej,
  • operatu wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego,
  • operatu wodnoprawnego na pobór wód.

Dla studni o głębokości do 30 m na potrzeby poboru do 5 m3 na dobę (pobór średnioroczny) oraz dla szczególnego korzystania z wód (np. działalność gospodarcza) nie wykonuje się:

  • projektu prac geologicznych,
  • dokumentacji hydrologicznej.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra