Pozwolenie na myjnię

Myjąc pojazdy warto pamiętać, że na ich powierzchni są zgromadzone przeróżne szkodliwe substancje, które nieoczyszczane mogą wywołać wiele dodatkowych szkód na naszej planecie. Dlatego nie powinno się myć samochodów samowolnie we własnym ogrodzie czy parkingu przed blokiem, ale w miejscu do tego odpowiednio przystosowanym. Myjnie samochodowe, choć mogą występować samodzielnie, są częstym elementem stacji paliw. Chcąc bezpiecznie odprowadzać ścieki powstałe podczas mycia pojazdów należy wiedzieć, że najpierw konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Dlaczego budując myjnie samochodową potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów – to podstawowy dokument przy prowadzeniu myjni samochodowej. Zapewni legalność Twojej działalności oraz ochronę środowiska wodnego przed szkodliwymi substancjami zawartymi w odprowadzanych ściekach. Jest niezbędny z uwagi na obowiązujące w Polsce Prawo wodne. Odprowadzając ścieki z myjni samochodowej bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego możesz narazić się na znaczne kary finansowe lub zakaz prowadzenia dalszej działalności.

Konieczność pozwolenia na myjnię wynika z troski o otaczający nas świat. Podczas mycia samochodów w myjni powstają ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, np. węglowodory ropopochodne oraz fosfor.  Ich obecność jest dla nas trująca, dlatego jakość ścieków odprowadzanych z myjni musi być regularnie badana przez laboratorium. Pozwolenie wodnoprawne określa dopuszczalną ilość substancji szkodliwych, tak aby nie wpływały negatywnie na nasze środowisko.

Jak oczyszczać ścieki z myjni samochodowej?

Na terenie każdej myjni samochodowej powinny znajdować się urządzenia do podczyszczania wody, aby oddzielić od niej główne zanieczyszczenia. Według prawa zawsze przed odprowadzeniem ścieków z myjni samochodowej należy poddać je procesom podczyszczenia z zawiesin (w osadniku) i substancji ropopochodnych (w separatorze). Szkodliwe substancje gromadzone w tych urządzeniach powinny być zabierane przez wyspecjalizowane w tym celu firmy. Wstępnie oczyszczone ścieki z myjni samochodowej odprowadza się do zbiorczej kanalizacji miejskiej lub do kanalizacji będącej własnością innego zakładu. Na terenie myjni może znajdować się też zbiornik bezodpływowy (szambo), w którym ścieki są przechowywane, a następnie wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Jakie jeszcze dokumenty będą Ci potrzebne, aby uzyskać pozwolenie na myjnię?

Warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na myjnię jest posiadanie zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Od tej zgody zależy nie tylko ilość ścieków odprowadzanych z myjni samochodowej, ale także ich skład. Z doświadczenia podpowiadamy – warto postarać się o nią wcześniej – czas uzyskania takiej zgody może zająć nawet kilka tygodni.

Organ wydaje pozwolenie na myjnię na podstawie dokumentu, jakim jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny dla myjni samochodowej zawiera w treści wszystkie wymagane informacje techniczne dotyczące myjni oraz opisuje prawdopodobny wpływ prowadzonej działalności na najbliższe środowisko. Uwzględnia też planowaną ilość i jakość odprowadzanych ścieków z myjni samochodowej wraz ze sposobem ich oczyszczania. Jeśli myjnia funkcjonuje już od jakiegoś czasu, w operacie wodnoprawnym  znajdą się informacje na temat dotychczasowych analiz ścieków oraz odniesienie do poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie na myjnię - jak długo ważne jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków?

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata (zgodnie z art. 400 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). Po tym czasie należy wystąpić o nową decyzję.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach można postarać się o odnowienie pozwolenia na myjnię. Dotyczy to sytuacji, w której żadne parametry w funkcjonowaniu myjni się nie zmieniły, a właściciel zadbał o dokładne stosowanie się do obowiązków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Jeżeli do końca obowiązywania pozwolenia dla Twojej myjni zostało więcej niż 90 dni, możesz spróbować złożyć wniosek na kolejny okres.

Więcej na ten temat piszemy tutaj:

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra