Operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków

Dlaczego potrzebny jest operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków?

Operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które według Prawa wodnego wymagane jest na usługę wodną, polegającą na wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz do urządzeń wodnych (art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). Taki wniosek należy dostarczyć do Zarządu Zlewni wraz z wymaganymi załącznikami.

Jakie informacje znajdują się w operacie wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków pochodzących z oczyszczalni?

Taki operat wodnoprawny zawiera dokładny opis technologiczny danej oczyszczalni, a także szczegółowe informacje na temat wylotu i odbiornika oczyszczonych ścieków. W przypadku, gdy omawiana oczyszczalnia funkcjonowała już w przeszłości, znajdą się w nim szczegółowe badania jakości i ilości odprowadzanych ścieków. Mogą być również badania jakości wód odbiornika ścieków – jeśli Zakład był do nich zobowiązany w obowiązującym pozwoleniu.

Na jak długi okres czasu można uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków uzyskuje się maksymalnie na okres 10 lat. 

Kończy się okres mojego pozwolenia wodnoprawnego - w jaki sposób mogę uzyskać kolejne?

Jeśli dane, na podstawie których przygotowano poprzedni operat wodnoprawny są aktualne, możesz przygotować wniosek o ustanowienie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Dokument ten musisz wysłać nie później niż na 90 dni przed końcem obowiązywania obecnego pozwolenia. Pamiętaj jednak, że dotyczy to jedynie sytuacji, w których nie wykonywano modernizacji oczyszczalni ścieków i nie zwiększyła się ich ilość, a wyniki badań jakości ścieków wskazują wartości zgodne z ustalonymi normami.

Na co należy zwrócić uwagę po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków?

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego musisz pamiętać o regularnym przeprowadzaniu badań odprowadzanych ścieków. Ich ilość nie może przekraczać ustaleń wynikających z uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego, a jakość musi być zgodna z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra