Operat wodnoprawny dla Twojej inwestycji!

Działamy na terenie całej Polski od ponad 20 lat. Wykonujemy operaty wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne oraz pomagamy w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych. Służymy także kompleksową pomocą przy organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, opracowujemy profile wody w kąpieliskach. Wykonaliśmy kilkaset operatów m.in. na:

 • potrzeby myjni samochodowych, stacji demontażu pojazdów,
 • lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (terenach zalewowych),
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • budowę ujęć wód powierzchniowych i podziemnych,
 • potrzeby nawadniania gruntów i upraw,
 • budowę i przebudowę urządzeń wodnych m.in. pomostów, wylotów kanalizacji, studni, rowów, urządzeń do piętrzenia wody, stawów, przepustów,
 • odprowadzanie ścieków (w tym odprowadzenie wód popłucznych),
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • potrzeby odwodnienia dróg, parkingów, terenów przemysłowych – odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych,
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na potrzeby przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe: obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych czy przepustów.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra