Odnowienie pozwolenia wodnoprawnego

W pewnych przypadkach decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego wydaje się na określony okres czasu, a po jego zakończeniu, aby móc nadal prowadzić działalność, niezbędne jest uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. Termin ten wprawdzie może wynosić 30 lat, jednak w licznych sytuacjach jest o wiele krótszy. Jeśli dotyczy to Twojej inwestycji, przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego może pozwolić Ci znacznie zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. 

Kończy się okres obowiązywania Twojego pozwolenia wodnoprawnego - co dalej?

Jeżeli kończy się czas, na jaki zostało wydane Twoje pozwolenie wodnoprawne, a Twoja działalność spełniła wszystkie wymogi określone w decyzji, możesz spróbować wystąpić z wnioskiem o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. W tym celu niezbędne będzie dokładne przeanalizowanie poprzedniego operatu wodnoprawnego pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte są nadal aktualne. Warto wiedzieć, że w ostatnich latach uchwalono nowe dokumenty związane z zasobami wodnymi w Polsce, dlatego do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzupełnienie o aktualne wymogi prawne.

Kiedy należy wysłać wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego ?

Wniosek należy wysłać nie później, niż na 90 dni przed ustaniem obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli nie zostanie to wykonane w terminie, trzeba będzie postarać się o uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Składając wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego należy pamiętać o odpowiednich załącznikach. Niezbędne będzie dołączenie operatu wodnoprawnego, na który zostało wydane poprzednie pozwolenie wodnoprawne. Konieczne jest również oświadczenie, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym są nadal aktualne. 

Czy uzyskasz decyzję o ustaleniu kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego?

Organ nie ma obowiązku przedłużenia Twojego pozwolenia wodnoprawnego. Może się tak zdarzyć, że pomimo wypełnienia wniosku w terminie, a także zaświadczenia o aktualności danych, zostanie wydana decyzja negatywna. Aby ograniczyć ryzyko do minimum, warto wraz z wnioskiem wysłać pełne uzupełnienie operatu wodnoprawnego o wszystkie wymogi prawne, które doszły przez ostatnie lata.

Na jak długi okres czasu można odnowić pozwolenie wodnoprawne?

Wznowienie pozwolenia wodnoprawnego może obejmować maksymalnie 20 lat. Są jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy ten termin będzie krótszy. Jeżeli pozwolenie dotyczy wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych, wówczas przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego nie będzie dłuższe niż 10 lat, a w przypadku ścieków przemysłowych będą to jedynie 4 lata. Na wycinkę roślin z wód lub brzegu oraz na wydobywanie materiałów z wód powierzchniowych pozwolenie wodnoprawne można uzyskać na okres maksymalnie 5 lat.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra