Pozwolenie wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Jakie tereny określa się obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego?

To przede wszystkim te tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie lub średnie, czyli wynosi raz na 10 lub raz na 100 lat. To również pas techniczny, przestrzeń pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym oraz wyspy i przymuliska.

Jak sprawdzić, czy działka znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią?

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawia się na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego. Znajdują się tam także dane na temat zasięgu i głębokości wody, a także potencjalnych negatywnych skutków powodzi.

Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakazane jest gromadzenie ścieków (np. w szambach), nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody. Zabronione jest również przetwarzanie odpadów oraz ich składowanie, a także lokalizowanie nowych cmentarzy. Jeśli Twoja inwestycja dotyczy któregoś z tych tematów, możesz postarać się o uzyskanie decyzji zwalniającej z tych zakazów, składając wniosek w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Pamiętaj, że taką zgodę musisz uzyskać zanim zaczniesz się ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne. 

Planujesz inwestycję na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - czy potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane wówczas, gdy inwestycja na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dotyczy lokalizowania nowych obiektów budowlanych lub lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko. Możesz też ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków,  środków chemicznych oraz materiałów, które mogą zanieczyścić wody, a także składowanie i przetwarzanie odpadów, ale jedynie pod warunkiem, że uzyskasz wcześniej decyzję zwalniającą z zakazów dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Dlaczego lokalizowanie nowych obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Każdy nowy obiekt budowlany lub przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko zlokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ma wpływ na kształtowanie się zasobów wodnych w czasie powodzi. Regulacja budownictwa na tych terenach pozwala przewidzieć i w miarę możliwości zmniejszyć katastrofalne skutki w okresie potencjalnej powodzi.

Jakie wymogi mogą być określone w pozwoleniu wodnoprawnym?

Jeśli budujesz na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią musisz liczyć się z tym, że pozwolenie wodnoprawne może określić szczególne wymogi dla Twojej inwestycji. Mogą dotyczyć one konkretnej lokalizacji obiektów na działce, wyboru materiałów budowlanych i rozwiązań architektonicznych, sposobu posadowienia nowych obiektów w gruncie a nawet urządzeń budowlanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra