Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych

Wody opadowe lub roztopowe to z definicji wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. W zależności od tego, z jakich terenów są zbierane, mogą zostać zanieczyszczone przez substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Na przykład –  jeśli deszcz spadnie na ruchliwą ulicę, łączy się ze szkodliwymi substancjami obecnymi w spalinach. Dlatego, w trosce o zdrowie naszej planety, dla pewnych inwestycji Wody Polskie nakładają obowiązek dokładnego przebadania wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem. Aby więc bezpiecznie gospodarować takimi wodami, konieczne jest postaranie się o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Gdzie mogą być odprowadzane wody opadowe i roztopowe?

Pozwolenie wodnoprawne można uzyskać na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód (np. do rzeki) lub do urządzeń wodnych (np. do stawu lub rowu melioracyjnego). Surowo zakazane jest natomiast wprowadzanie ich bezpośrednio do wód podziemnych. Wynika to z ryzyka, które niesie za sobą niewystarczające oczyszczenie wód opadowych, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe. Po dostaniu się do wód podziemnych, mogłyby zanieczyścić wodę zdatną do spożycia.

W jaki sposób można odprowadzić wody opadowe z terenu zakładu?

Wody opadowe i roztopowe odprowadza się dzięki zamkniętym lub otwartym systemom kanalizacyjnym, takim jak np. rynny. Do ich prawidłowego odprowadzenia często potrzeba zadbać o budowę odpowiednich urządzeń wodnych, np. wylotów. Należy jednak pamiętać, że na ich realizację również niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na co należy zwrócić uwagę wnioskując o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych?

Wody opadowe i roztopowe, które pochodzą m.in. z odwodnienia dachów, parkingów, dróg lub terenów przemysłowych mogą zawierać w sobie niektóre substancje określone jako szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających nie powinny przekroczyć 100 mg/l zawiesin ogólnej, a także 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

O co koniecznie trzeba zadbać po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego?

Zakład odprowadzający wody opadowe z miejsc, dla których występuje ryzyko obecności substancji szczególnie szkodliwych zobowiązany jest do odpowiedniego oczyszczania tych wód. Aby analizy były skuteczne, należy wykonywać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku. Jeśli urządzenia oczyszczające mają przepustowość nominalną większą niż 300 l/s, to dodatkowo należy również regularnie badać jakość odprowadzanych wód.

Czy wody opadowe lub roztopowe mogą być odprowadzane bez oczyszczania?

W niektórych sytuacjach dodatkowe oczyszczanie odprowadzanych wód nie jest obowiązkowe. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy odprowadzane wody pochodzą z terenów, które nie były wcześniej zanieczyszczane.

Na jak długo można uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych?

Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych można uzyskać maksymalnie na okres 30 lat. Mimo to organ wydający decyzję ma prawo skrócić ten czas lub nawet odmówić udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Aby tego uniknąć, składając wniosek zadbaj o jak najdokładniejszą dokumentację, taką jak precyzyjnie przygotowany operat wodnoprawny w wersji graficznej i opisowej wraz ze wszystkim załącznikami.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra