Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja, która uprawnia do realizacji przedsięwzięć związanych z wykorzystywaniem wód powierzchniowych lub podziemnych w Polsce. Dokument ten wydawany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jego uzyskanie to wymóg w każdym przypadku, gdy to co robimy może potencjalnie wpłynąć na stan polskich wód, na przykład naruszyć ich naturalny bieg lub je zanieczyścić.

Prawo wodne
znamy od podstaw!

Chętnie Ci w tym pomożemy!

Lista prac, dla których obowiązkowe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego może wydawać się nieco długa i skomplikowana. Jeśli nie wiesz, czy Twoje realizacje się na niej znajdują – napisz do nas. 

Po 10 latach doświadczenia z pozwoleniami wodnoprawnymi w mig rozpoznamy Twoją sytuację!

Dla jakich inwestycji obowiązkowe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Do najczęstszych z nich należą:

 • budowanie urządzeń wodnych, mających na celu piętrzenie lub regulowanie wody, takich jak rowy czy kanały,
 • tworzenie stawów, w szczególności rybnych,
 • tworzenie urządzeń służących do chowu lub połowu ryb,
 • budowanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych,
 • realizacja pomostów, moli, bulwarów i przystani,
 • nawadnianie lub odwadnianie pól i gruntów rolnych,
 • odprowadzanie ścieków przemysłowych,
 • inwestowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • pobór wód podziemnych,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • prowadzenie przepustów przez wody powierzchniowe płynące,
 • wykorzystanie wód do celów żeglugi lub spławu,
 • budowa oczyszczalni ścieków.
 

W praktyce pozwolenie wodnoprawne okazuje się konieczne w przypadku budowy urządzeń wodnych, takich jak staw lub rów melioracyjny, odprowadzania ścieków przemysłowych czy nawet poboru wód. Dlatego pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Prawo wodne określa wszystkie inwestycje, dla których uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest obowiązkowe. 

Warto też wiedzieć, że są inwestycje, dla których konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zależna jest od konkretnych czynników. Przykładem jest budowa studni głębinowej, która wymaga pozwolenia wtedy, gdy jest tworzona na potrzeby przedsiębiorstwa. Jeśli budujemy ją na własnej działce w celach własnego gospodarstwa domowego, to zachowując określoną głębokość i niewielki pobór wód, nie będziemy potrzebowali pozwolenia wodnoprawnego. Dokładnie na ten temat rozpisujemy się tutaj:

Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne?

Aby wniosek o pozwolenie wodnoprawne był kompletny, powinien zawierać kilka niezbędnych załączników. W przeciwnym razie urzędnik administracyjny nawet nie zacznie rozpatrywać Twojej sprawy i czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego znacznie się wydłuży. Dlatego obowiązkowym dokumentem dołączanym do wniosku jest szczegółowy operat wodnoprawny, czyli opracowanie dokładnie opisujące Twoją inwestycję oraz jej potencjalny wpływ na środowisko wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym dołącza się także potwierdzenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W zależności od przedsięwzięcia w załącznikach powinien się znaleźć także wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W niektórych przypadkach będzie konieczna również dokumentacja hydrogeologiczna. Jeśli inwestor stara się o uzyskanie kolejnego pozwolenia wodnoprawnego dla danej realizacji, może być też konieczne dołączenie dokumentów potwierdzających właściwe zastosowanie się do warunków z poprzedniej decyzji.  

Jak długo trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego?

Czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zależny od organu administracji państwowej – konkretnej jednostki Wód Polskich. Zazwyczaj wynosi około 3-4 miesięcy. 

Okres ten może się wydłużyć, kiedy organ będzie wzywał do uzupełnień niekompletnego wniosku lub doprecyzowania niejasnych zagadnień. Aby nieco przyspieszyć całą procedurę, dobrze jest zadbać o pełną listę załączników, a także szczegółowe opracowanie operatu wodnoprawnego.

Czy pozwolenie wodnoprawne uzyskuje się na stałe?

Pozwolenie wodnoprawne może być ważne przez określony czas, ustalony w decyzji wodnoprawnej. Najdłuższy termin to 30 lat, jednak są takie inwestycje, kiedy ten okres jest znacznie krótszy. Dotyczy to na przykład odprowadzania ścieków przemysłowych, dla których zgodę można uzyskać jedynie na 4 lata. W tej sytuacji warto pamiętać, że takie pozwolenia wodnoprawne można przedłużyć. Dokładnie opisujemy to tutaj: 

Dla niektórych przedsięwzięć nie ustala się czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, np. dla budowy urządzeń wodnych. Mimo to ich ważność wygasa, jeśli inwestor nie rozpocznie realizacji w przeciągu trzech lat od wydanej zgody. 

W decyzji wodnoprawnej określane są warunki, na jakich możliwe jest korzystanie z wód, takie jak np. maksymalna ilość wody, która może być pobierana czy odprowadzana lub ewentualne środki ochrony środowiska, które należy podjąć. W przypadku naruszenia warunków, organ wodny ma prawo nałożyć kary administracyjne lub odwołać pozwolenie wodnoprawne.

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra