Materiały do opracowania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z myjni do kanalizacji miejskiej

Poniżej zostały wymienione informacje i materiały kluczowe dla realizacji dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Zakres materiałów wynika ze specyfiki zlecenia i w niektórych przypadkach może ulec zmianie.


1.     Dane ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2.     Zgoda właściciela kanalizacji na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych lub obowiązująca na dzień złożenia wniosku umowa obejmująca zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawarta z właścicielem tych urządzeń

3.     Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane dla działki na której zlokalizowana jest myjnia oraz dla działki włączenia kanalizacji do sieci miejskiej

4.     Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki, na której znajdować się będzie miejsce wprowadzania ścieków do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu

5.     Decyzja środowiskowa, jeżeli jest wymagana

6.     Projekt myjni – część opisowa i rysunkowa

7.     Projekt zagospodarowania terenu (projekt branżowy kanalizacji) – część opisowa i rysunkowa

8.     Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (jeżeli zostały wydane)

9.     Karta katalogowa osadnika lub jego oznaczenie[1]

10.  Karta katalogowa separatora lub jego oznaczenie *

11.  Dane do bilansu (jeżeli nie ma tego w projekcie myjni) *

·       Zużycie wody dla jednego stanowiska

·       Ilość stanowisk myjni

·       Średnia dobowa ilość ścieków dla 1 stanowiska

·       Ilość dni pracy myjni w ciągu roku

12.  Przewidywane urządzenia pomiarowe

13.  Miejsce poboru ścieków do analiz

 

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra